Pravidla

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž ŠKOLA-ROCKU je hudební soutěž, které se mohou zúčastnit všechny kapely či hudební projekty bez omezení žánru. Tyto kapely musejí ale splňovat následující kritéria:

  – alespoň polovina kapely je mladší 26-ti let (ročník narození 1993 a mladší)

  – alespoň polovina kapely studuje na základní, střední, nebo vysoké škole

  – kapela si zvolí základní, střední nebo vysokou školu, kterou bude reprezentovat – alespoň jeden člen musí být žákem zvolené školy. 

  – kapela se skládá alespoň ze dvou členů

  – kapela nemá více než 8 členů

  – kapela musí mít vlastní nástroje a nástrojovou aparaturu 

Kapela NEMUSÍ splňovat následující kritéria:

  – alespoň jeden odehraný koncert

  – vydané CD, single, demo nebo jakákoliv jiná nahrávka

  – kapela hraje výhradně autorskou tvorbu

  – kapela má zpěvové obsazení

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Podmínkou účasti do soutěže je správné vyplnění přihlášky na internetu s vyplněním požadovaných údajů. Za přihlášení do soutěže není účtován žádný poplatek ani záloha, soutěž je ZDARMA. Kapela svým přihlášením do soutěže (vyplněním a odesláním přihlášky) vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

CÍL SOUTĚŽE

Cílem soutěže je umožnit 3 nejlepším kapelám účastnit se festivalu Škola-Rocku po boku známé kapely, v legendárním Lucerna music baru. v rámci jehož bude nejlepší kapela vybrána a odměněna dalšími cenami. Dále rozšíření hudebního zájmu mezi děti na základních, středních a vysokých školách, podpora jejich zájmu o hudbu a snahu zdokonalovat se.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Přihlášené kapely se musí zúčastnit postupového koncertu, který proběhne 13.4.2019 od 16 hodin. Pro všechny kapely je toto kolo povinné. Do finálního koncertu postupují tři kapely pomocí hlasování.

​I. Způsob hlasování:

​Hlasovat  budou diváci, porota a návštěvníci webových stránek www.skola-rocku.cz, pomocí FB tlačítka “To se mi líbí” pod profilem soutěžních kapel. Váha důležitosti v celkovém výsledku je u hlasování poroty a divaku stejná, za internetové hlasování se kapelám přičtou body podle umístění s přepočtovým koeficientem (viz tabulka níže). Všechny dílčí části se sečtou a tím se dosáhne celkového bodového zisku kapely.

Způsob hlasování diváků: Diváci budou hlasovat pomocí vstupenky zakoupené na předkole, a to vhozením do příslušného boxu.

Způsob hlasování poroty: Tříčlenná porota hlasuje pomocí bodové škály od 1 (nejhorší) do 15 (nejlepší). Udělené body se sečtou.

Způsob hlasování na internetu: Na stránkách www.skola-rocku.cz pomocí FB tlačítka “To se mi líbí”, které bude umístěno pod profilem soutěžních kapel.

Kapela se přičtou k výsledku body dle pořadí v internetovém hlasování následovně:

  • 1. Kapela    15 bodů
  • 2. Kapela    12 bodů
  • 3. Kapela    10 bodů
  • 4. Kapela     8 bodů
  • 5. Kapela     7 bodů
  • 6. Kapela     6 bodů

– v případě odhalení podvodného hlasování (podezřele mnoho hlasů z jedné IP adresy) má pořadatel právo kapelu ze soutěže bezpodmínečně vyloučit.

Finálové kolo – Festival Škola-Rocku

Finálové kolo proběhne v rámci festivalu Škola-Rocku. Účastní se ho 3 nejlepší kapely, ze kterých bude vybrán vítěz. Hlasovat budou diváci a porota dle stejných pravidel (viz výše).  

CENY

​Hlavní cenu pro vítěze zveřejní pořadatel na svých webových stránkách www.skola-rocku.cz.

DIVOKÁ KARTA

​Pořadatel si vyhrazuje právo udělit divokou kartu jedné z kapel, která ho svým projevem a výkonem zaujme, ačkoliv nedosáhne bodového hodnocení, dostačujícího pro postup na festival. Právo divoké karty se nevztahuje na samotné finále. 

POŘADATEL SOUTĚŽE

Soutěž Škola-Rocku pořádá Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, se sídlem Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10, 10000. Samotný festival proběhne v Praze v Lucerna music baru. 

PARTNEŘI SOUTĚŽE

​Partnerem soutěže je hlavní město Praha. Ostatní partneři jsou zveřejněni na www.skola-rocku.cz

ZASÍLÁNÍ PŘIHLÁŠEK

​Přihlášky přijímáme od 12.října 2019. Datum ukončení přijímání přihlášek do soutěže je 7.4.2019 (včetně) nebo do naplnění kapacity přihlášených kapel, to jest pro 7. ročník 6 míst. Závazné přihlášení do soutěže proběhne pomocí formuláře na webové adrese www.skola-rocku.cz.

OSOBNÍ ÚDAJE

​Podáním přihlášky do soutěže projevují soutěžící svůj souhlas s tím, že vyhlašovatelé soutěže budou zpracovávat jejich osobní údaje, poskytnuté v souvislosti s touto soutěží, pro marketingové účely  po dobu 2 let od skončení této soutěže. Soutěžící dále souhlasí s předáním svých osobních údajů třetím osobám. Pořadatel soutěže zaručuje soutěžícím respektování všech práv a dodržení všech povinností, vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů včetně práva přístupu k osobním údajům a dalších práv, vyplývajících z § 21 tohoto zákona.  Podáním přihlášky do soutěže udělují organizátorovi exkluzivní souhlas s vyhotovením a všestranným použitím svých fotografií a to výhradně dle uvážení organizátora v souvislosti s jeho činností. Organizátor je oprávněn tento souhlas převést v plném nebo částečném rozsahu také na třetí osoby. Udělení souhlasu potvrdí písemně ti soutěžící, kteří budou vybráni k účasti v soutěži a to před termínem základních kol nebo finále soutěže. Svou účastí v soutěži zároveň soutěžící vyjadřují svůj souhlas s použitím svých osobních atributů a projevů osobní povahy.  Soutěžící souhlasí s umístěním záznamu z vystoupení na webový portál youtube.com, který poslouží jako důkaz, že se soutěže kapela skutečně zúčastnila.  

ODSTOUPENÍ ZE SOUTĚŽE

​V případě, že kapela nebude schopna se soutěže zúčastnit, je povinna to pořadateli oznámit na emailovou adresu skola-rocku@email.cz nejméně týden před termínem tohoto předkola. V případě, že to neučiní, vyhrazuje si pořadatel po kapele požadovat pokutu 500,- Kč jako storno poplatek, který bude použit na úhradu nákladu, které byly vynaloženy za účelem uspořádání předkola. V případě úplného odstoupení ze soutěže je požadováno rovněž emailové vyrozumění a to nejméně 7 dní před jejím předkolem. Výjimkou je zásah tzv. vyšší moci, jako je například onemocnění nebo autonehoda. V případě, že tomu tak kapela neučiní, vyhrazuje si pořadatel po kapele požadovat pokutu 1000,- Kč.

DANĚ

​Zdanění bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy.   

POROTA

​Porotu jmenují pořadatelé soutěže. Porota je složená z pořadatelů soutěže, mediálních partnerů, partnerů soutěže, novinářů. Porota není oprávněna v průběhu soutěže komunikovat se soutěžícími ani sdělovat průběžné výsledky bodování. Pořadatelé soutěže jmenují předsedu poroty.

INTERNETOVÉ HLASOVÁNÍ

​Regulérnost internetového hlasování bude monitorována. Pořadatel si vyhrazuje právo nepočítat hlasy, které budou pocházet z podezřelých facebookových účtů (podezřelé aktivity). Pokud se podaří prokázat, že toto jednání pocházelo s iniciativy samotné kapely, vyhrazuje si pořadatel právo takovou kapelu vyloučit. V případě, že toto jednání prokázat nelze, bude kapela v soutěži pokračovat, jelikož se přihlíží k možnosti zásahu další strany s úmyslem poškodit kapelu. Hlasování je monitorováno dvěma nezávislými statistikami, které jsou posléze srovnávány. 

NEPŘEDVÍDATELNÉ SITUACE

​V nejasných situacích nebo ve statutem nepředvídatelných případech rozhodují pořadatelé soutěže.  

KONTAKTY

​Oficiální webová stránka soutěže: www.skola-rocku.cz
Sídlo: Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod strašnickou vinicí 23/623, 10000, Praha 10
Organizuje: Pracoviště Újezd nad Lesy, Staroújezdská 2300, 190 14, Praha 21